வெண்டைக்காய் முட்டை பொரியல் செய்வது எப்படி?Vendaikai Muttai Poriyal / Lady’s fingers Poriyal 03-08-2020 Omega’s Kitchen

Category: Tamil Cooking Show, Tamil Tv Shows,

வெண்டைக்காய் முட்டை பொரியல் செய்வது எப்படி?Vendaikai Muttai Poriyal / Lady’s fingers Poriyal 03-08-2020 Omega’s Kitchen
03-08-2020 வெண்டைக்காய் முட்டை பொரியல் செய்வது எப்படி?Vendaikai Muttai Poriyal / Lady’s fingers Poriyal – Omega’s Kitchen


Omega’s Kitchen 03rd August 2020

வெண்டைக்காய் முட்டை பொரியல் செய்வது எப்படி?Vendaikai Muttai Poriyal / Lady’s fingers Poriyal in Tamil
நாம் எப்போதும் செய்வது போல் அல்லாமல் இப்படி செய்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தால் குழந்தைகளும் விரும்பி உண்பர். நீங்களும் செய்து பார்த்து விட்டு உங்கள் கருத்துக்களை என்னுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

Category: Tamil Cooking Show, Tamil Tv Shows,

Related Post